Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
[One piece] กลุ่มหมวกฟาง VS 4 จักรพรรดิโจรสลัด

Reply
Vote
# Thu 23 Jul 2009 : 2:50PM

muuauen
member

Since 15/10/2006
(72 post)
แว่วๆว่าถ้าระดับของ ฮาคิ ถึงขั้นจะสามารถโจมตีใส่ร่างเนื้อของสายโรเกียได้ครับ

Reply
Vote
3 online users
Logged In :