Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
สอบถามปัญหา PS VITA ปุ่มกดใช้งานไม่ได้เมื่อเข้าเกม

Reply
Vote
# Fri 31 Oct 2014 : 2:44AM

tumboyz
member

Since 17/12/2009
(2 post)
ผมก็เป็นเหมือนกันไม่รู้ทำไงดีลองทุกวิธี สงสัยต้องส่งซ่อม

Reply
Vote
1 online users
Logged In :