Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ATLUS ยืนยัน Persona 5 เวอร์ชั่นอังกฤษ จะลง PS3 และ PS4 ภายในปี 2015

Reply
Vote
# Mon 8 Dec 2014 : 8:49AM

b4lmung
staff
ซึเนโอะ club member
Since 11/10/2007
(12549 post)
ู^
^
ก่อนหน้านี้ ในอเมริกาประกาศลง PS3อย่างเดียว จนกระทั่งเพิ่งมายืนยันว่าจะลง PS4 ในงานนี้นะครับ

ส่วนวันวางจำหน่าย ก็ยืนยันว่าจะมาปี 2015 ปีเดียวกับญี่ปุ่น ไม่เลื่อนไปอีกปี

Reply
Vote
2 online users
Logged In :