Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ATLUS ยืนยัน Persona 5 เวอร์ชั่นอังกฤษ จะลง PS3 และ PS4 ภายในปี 2015

Reply
Vote
# Mon 8 Dec 2014 : 12:26PM

adell_
member

Since 2014-06-05 19:40:52
(299 post)
อันนี้น่าจะเป็นคลิปอันแรกสุดครับ เผื่อว่าบางคนสงสัย https://www.youtube.com/watch?v=2mZssK05WYo คลิปนี้บอกว่าจะออกปี 2014 และลง PS3

Reply
Vote
2 online users
Logged In :