Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
หลุดข้อมูล ReCore อาจไปโพล่บน PC ด้วย

Reply
Vote
# Wed 19 Aug 2015 : 5:29PM

insanity
member

Since 1/9/2007
(11258 post)
ที่จริงก็ไม่ค่อยแปลกใจกัน เพราะเป็นแบบนี้หลายเกมแล้ว

Reply
Vote
1 online users
Logged In :