Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ยอดขายเกมในญี่ปุ่นประจำสัปดาห์ 12-18 ธ.ค. 2016 : โยกไข่สุกี้ เดอะซาก้า

Reply
Vote
# Wed 21 Dec 2016 : 10:30PM

neogranzon
member

Since 5/2/2008
(1569 post)
อยากรุ้ยอด 15 ของฝั่งตะวันตกเทียบกับ 13 อ่ะว่ามากกว่าหรือน้อยลง ถ้าญี่ปุ่นน้อยกว่าเดิมแต่ตะวันตกมากกว่าเดิมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ เพราะยังไงตลาดโลกก็กว้างกว่าอยุ๋ดี

Reply
Vote
2 online users
Logged In :