Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Piana จากภาค Totori กลับมาอีกครั้งใน Atelier Lulua: The Scion of Arland ในฐานะอาจารย์ของ Lulua

Reply
Vote
# Wed 12 Dec 2018 : 10:50PM

thirteenguy
member

Since 2016-05-30 19:42:53
(2586 post)
ปกติฉากจบนี่อารมณ์จะเลือกจบกับใคร ถ้าภาคนี้มาแปลก เป็นจะจบแบบใครเป็นพ่อเด็กนี่คงอย่างฮา เอาเลย คนเล่นเลือกกันเองละกัน 5555

Reply
Vote
1 online users
Logged In :