Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คนทำงานออฟฟิส อายุ 39 ปี เงินเดือน 36000 บาท ถือว่าน้อยไปไหม

Reply
Vote
# Wed 6 Feb 2019 : 6:38AM

255BB
member

Since 19/4/2006
(2233 post)
ถ้าบริษัทเอกชนไม่แน่ใจนะว่าได้เยอะหรือน้อย แต่ถ้าทำราชการหรือรัฐวิสาหกิจถือว่าเงินเดือนเยอะมาก ผมอายุ 40 ทำรัฐวิสาหกิจก็เงินเดือน 28000 กว่าๆ เอง (ทำมา 14 ปีแล้ว)

Reply
Vote
1 online users
Logged In :