Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Weekly Shounen Jump 21/2019 โซมะจะแย่กว่านี้อีกมั้ย

Reply
Vote
# Tue 23 Apr 2019 : 12:38AM

final012
member

Since 5/1/2011
(2317 post)
มันแย่ลงตั้งแต่ civil war ในโรงเรียนอะ หลังจากนั้นคืองี่เง่าไปเลย

ไม่รู้ปัญหามาจากตรงไหน คนแต่งหมดมุขเหรอ หรือได้ผู้ดูแลห่วยๆคุมงาน?

Reply
Vote
1 online users
Logged In :