Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Sony จัดตั้ง PlayStation Productions เพื่อสร้างผลงานลงภาพยนตร์และรายการทีวี

Reply
Vote
# Tue 21 May 2019 : 3:37PM

NeoTokyoZ
member

Since 7/4/2005
(5189 post)
ทำเกมเก่งไม่การันตีว่าทำหนังเก่งนะครับ

ในทางตรงข้าม ไม่จำเป็นต้องทำเกมเก่งก็ทำหนังดีดีได้

Square ผู้สร้าง FF Within ไม่ได้กล่าวไว้

55555555

Reply
Vote
1 online users
Logged In :