Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Sony จัดตั้ง PlayStation Productions เพื่อสร้างผลงานลงภาพยนตร์และรายการทีวี

Reply
Vote
# Fri 24 May 2019 : 8:08AM

melodian
member

Since 2016-05-05 08:36:51
(380 post)
ผมนึกไปถึงรายการทีวีของช่องทรูที่ทำเกี่ยวกับเกม ไหนๆ ก็แตกสายงานมาจากเพลสเตชั่น อยากเห็นช่องข่าวสารเกมที่เป็นออฟฟิเชี่ยลจากโซนี่

Reply
Vote
1 online users
Logged In :