Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
กระทู้ระบาย v3

Reply
Vote
# Thu 10 Oct 2019 : 6:49PM
เวลากลับบ้านต่างจังหวัดไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือ

ถ้าปิดหน้าต่าง ปิดประตู ต้องหาสัญญาณเน็ต เพื่อเอาไว้ปล่อย 4G จากมือถือ

ถ้าซื้อ router ใส่ซิมมา่ปล่อยจะหาสัญญาณง่ายกว่ารึป่าวหว่า

Reply
Vote
6 online users
Logged In :