Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คิดถึงหมาที่ตายไปแล้ว

Reply
Vote
# Fri 11 Oct 2019 : 1:02PM

Gorath
member

Since 20/3/2007
(5425 post)
แมวผมตายผมก็ร้องไห้นะ แต่ไม่นานก็หาย บางทีมันก็อาจจะต้องใช้วิธีคิด พวกทำนองว่า มันไปดีแล้ว มันไม่ต้องมาทุกข์ทรมานแล้ว ไม่ต้องกินของตามพื้นดิน กินน้ำสกปรกแล้ว ฯลฯ มันก็พอช่วยได้นะ

Reply
Vote
1 online users
Logged In :