Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น K-POP, K-Dramas, etc.

Reply
Vote
# Sun 20 Oct 2019 : 8:22PM

the fury
member

Since 10/5/2007
(-3190 post)
Twice กลับมาขี้น Stage ครบ 9 คนแล้วในงาน 4th anniversary T-T หลังจากมินะพักงานไปเพราะป่วย
Reply
Vote
1 online users
Logged In :