Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
กระทู้ 'การเมือง/ความมั่นคง/เศรษฐกิจ' ระหว่างประเทศ

Reply
Vote
# Mon 11 Nov 2019 : 10:10PM

Lovely45
member

Since 28/12/2009
(4825 post)
ดูผ่านๆ เหมือนจีนมันปล่อยให้ฮองกง ยับสุดๆไปเลย
แล้วค่อยเข้าไปคอนโทล

1.กำจัด Riot ที่เดียว
2.แยกกลุ้ม ฝ่ายชัดเจน
3.สร้างรากฐานใหม่ทางความคิด ง่ายกว่าและลดการใช้เงินมากกว่า การปรับเปลี่ยนทางความคิดที่ต้องใช้เวลานานหลายเจนในการเปลียนความคิด

Reply
Vote
2 online users
Logged In :