Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
One Piece: Pirate Warriors 4 ประกาศเพิ่มตัวละคร Capone Bege

Reply
Vote
# Thu 13 Feb 2020 : 9:14PM

Incomplete Nafe
member

Since 2016-07-27 18:07:16
(3884 post)


ข้อมูลเปิดเผยจาก Weekly Jump ฉบับล่าสุดยืนยันว่า Capone Bege จะเป็นตัวละครที่สามารถเอามาเล่นได้ในเกมส์โดย Capone Bege เป็นตัวละครที่มีพลังของผล ชิโร ชิโร่ รูปแบบพิเศษในการใช้ร่างกายให้เป็นป้อมปราการในการเก็บลูกน้องและยังเป็นตัวละครที่เป็น 1 ใน 11 ซุปเปอร์โนว่าลุคกี้ด้วยสําหรับตัวเกมส์ One Piece: Pirate Warriors 4 มีกําหนดวางขายในวันที่ 27 มีนาคม บนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One, Switch และ PCReply
Vote
1 online users
Logged In :