Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
[Leaked] หลุดภาพ Screenshots ของเกม Starfield จากการพัฒนาเมื่อปี 2018

Reply
Vote
# Fri 14 May 2021 : 11:21PM

Tsunomaki_Watame
member

Since 2021-03-21 04:26:13
(675 post)


หลุดภาพ Screenshots ของเกม Starfield จากการพัฒนาเมื่อปี 2018

จากทวิตเตอร์ของ SkullziTV โดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการตกแต่งภายในของสถานีอวกาศว่ามีลักษณะอย่างไร

ในขณะที่ในการเล่นเกมจะมีทั้งมุมมองบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม

[Edited 1 times Tsunomaki_Watame - Last Edit 2021-05-14 23:23:02]

Reply
Vote
1 online users
Logged In :