Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM 3rd Trailer

Reply
Vote
# Fri 24 May 2024 : 11:33AM

Doom_1993
member

Since 2021-03-06 14:47:32
(81 post)
[ประกาศ]
Gundam Seed Freedom มีกำหนดลง Netflix กับ Prime Video วันที่ 8 มิถุนายนนี้ครับยังไม่แน่ใจว่าทั่วโลกมั้ย เพราะ บ้างประเทศรอบฉายยังไม่หมด บ้างประเทศกำหนดวันฉายในโรงแล้วยังไม่ถึง (โซนยุโรป)

Reply
Vote
3 online users
Logged In :