Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
มาติดตาม VTuber กัน

Reply
Vote
# Thu 30 May 2024 : 8:01PM
ช่วงนี้เห็น v ไทย pixela world end ไปออกรายการใน youtube แล้วแฮะ เจอ 3 - 4 รายการละแต่ผมอยากรู้จริงๆนะ เวลาเอา v มาออกรายการกับคน เวลาหลังกล้องจริงๆเขาทำไง มีจออยู่ข้างหน้าเหรอหรือมีแค่เสียง

ไปเจอรายการล่าท้าผี ที่มี v ไปออกแล้วสงสัยจัด
[Edited 1 times MoNoblos - Last Edit 2024-05-30 20:03:48]

Reply
Vote
2 online users
Logged In :