Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
กระทู้ 'การเมือง/ความมั่นคง/เศรษฐกิจ' ระหว่างประเทศ

Reply
Vote
# Fri 1 Aug 2014 : 1:59PM

FOR_ALL
member

Since 12/2/2009
(6438 post)
ยิวเลวยิวชั่วยิวร้ายย ในfacebookผมพรึบไปหมดเลยเวลามีข่าวปะทะ พอเราเข้าไปเม้นประมาณใครดีใครอยู่เข้มแข็งรอดอ่อนแอตาย ก็มาลุมด่าหาว่าเป็นทาสยิว - - ขนาดกฎขั้นพื้นฐานในการครอบครองดินแดนพวกมรึงยังไม่เข้าใจกันเลยแม่งน่าเอา GALIL ยิงจริงๆ

Reply
Vote
2 online users
Logged In :