Home
Forum
Space
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ webmaster@gconsole.com หรือ raygcon@gmail.com
ทั่วไป > ฟุ้งซ่านกันสักนิด เมื่อคุณส่งแสตนไปถอง หรือรัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
<< First
< Prev
1
2
Next >
Last >>
Reply
Vote
# (1 year ago)

Neo Kabuto

Since 25/1/2006
(6342 post)
เตรียมรับโจโจภาคเด็กเลว เก๊กข้ามโลก ตั้งแต่ภาคนี้จะเป็นจุดที่การอัด รัวๆๆๆๆๆ เป็นของขึ้นชื่อของโจโจไปเลยค่ะ

โอราโอราโอราโอราโอราโอราโอราโอรา โอร่า
("โอร่า" ก็เหมือนกับการอุทาน "เว้ย เฮ้ย" น่ะค่ะ รายนี้ร่างต้นไม่ขยับปาก แต่พี่ดาราสุสวรรณนี่รัวลิ้นเลย)

มุดามุดามุดามุดามุดามุดามุดามุดามุดามุดา มุดาด้า
(เปล่าประโยชน์ ทั้งพ่อลูกเลย รายนี้ร่างต้นแหกปากเองตลอด คุณโลกาเขานิ่งมาก แต่กับประสบการณ์ทองแล้วเขาโวยแทนร่างต้น)

โด๋ รารารารารารารารารารารารารารารารารารา (ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ของโจรีเจ็นท์)
อาริอาริอาริอาริอาริอาริอาริอาริอาริอาริอาริ อาริเวล เดช (ลาก่อน ของบูจาราตี้)
โบราโบราโบราโบราโบราโบราโบราโบราโบรา โบราเรเวียร์ (บินไปซะ ของนารันช่า)

และอื่นๆอีกมากมาย ในเรื่องโจโจนี้คุณชอบอันไหนมากที่สุดคะ แล้วถ้าคุณมีแสตนแล้วส่งออกไป จะ"รัววววววว" ว่าอะไร หรือถ้าเล่นหนักๆหมัดเดียว คุณว่าจะพูดเท่ๆว่าอะไรคะ

เช่น รัวๆๆๆ "คู้ ดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะ คุดะเคจิเร่~" (แตกกระจายไปซะ)


# (1 year ago)

PrinnyDood

Since 2012-09-01 18:21:41
(5695 post)
เวลารัวหมัดในเกมส์ หรือเวลาต่อกระสอบทราย คิด(ไม่พูด พูดนี่บ้าละ)

อ๊าาาาาา ต๊ะ ต๊ะ ต๊ะ ต๊ะ ต๊ะ ต๊ะ ต๊ะ ต๊ะ วัตช่าาาห์ ฟู่--- แกน่ะตายไปแล้ว!!!!

# (1 year ago)

Kanann
Undead
Since 17/4/2008
(11916 post)
วัตต้า !


แบบบรู๊ซลี


กรู เจ็บมือ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เอาเงิน คืนมา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
[Edited 1 times Kanann - Last Edit 2013-03-09 23:05:10]

# (1 year ago)

ปองๆ
เสพศพทูน่า
Since 19/4/2006
(1699 post)
อิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึ
อิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึ
อิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึ
อิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึ
อิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึอิคึ

คิโมจี๊ย์
[Edited 1 times ปองๆ - Last Edit 2013-03-09 23:13:14]

# (1 year ago)

Libertica

Since 2012-03-30 12:40:56
(6108 post)
อะไรนะ? เอ็งเก่งกว่าข้าเรอะ?อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซ่ อุโซด๊าาาาาา
[Edited 1 times Libertica - Last Edit 2013-03-10 10:23:50]

# (1 year ago)

Zon

Since 2011-11-01 18:12:32
(1867 post)
เอาแบบไทยๆ ช้าง ตู อยู่ หนายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

# (1 year ago)

valensena

Since 4/11/2007
(5550 post)
สามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้าสามห้า

# (1 year ago)

Astrominov

Since 23/9/2007
(1367 post)
ป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้าป๊อกเก้า!!!!

# (1 year ago)

Verbal

Since 22/1/2006
(17310 post)
ผมก็ชอบ อะ ต้าๆๆๆๆๆๆ ของเคนชิโร่ง่ะ

# (1 year ago)

GrooVe

Since 7/4/2006
(6997 post)
จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก
จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก
จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก
จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก
จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก จัดหนัก !!!!!

# (1 year ago)

INDIGO
แป๊ก of the year 2011-2012
Since 6/2/2009
(2761 post)
แฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ป
แฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ป
แฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ป
แฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ป
แฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ป
แฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ปแฟ็ป
[Edited 1 times INDIGO - Last Edit 2013-03-10 12:16:03]

# (1 year ago)

bubbleball

Since 13/10/2005
(9548 post)
โอปร้า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
แสตนด์ ติ่ง

# (1 year ago)

โรลจัง
เจ้าแม่ร็อคแมน
Since 19/3/2006
(21805 post)
สดถั่วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ใส่ถุง


[Edited 2 times โรลจัง - Last Edit 2013-03-10 15:17:54]

# (1 year ago)

NicKDpM

Since 23/4/2009
(5203 post)
ตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตาย

ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

# (1 year ago)

<_Frank_Jaeger_>

Since 9/4/2010
(496 post)
RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!
RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!
RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!
RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!RAPE!

<< First
< Prev
1
2
Next >
Last >>
Reply
Vote