Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Ubisoft ประกาศวันและเวลางานแถลงข่าวบนเวทีในงาน E3 2016

<<
<
1
Reply
Vote
# Sat 16 Apr 2016 : 12:43PM

Onkami
member

Since 2/11/2008
(5733 post)
<p>
ทาง Ubisoft ประกาศวันและเวลาที่จะขึ้นไปบนเวทีในงาน E3 2016 ในเช้าวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 03.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ส่วนรายละเอียดของค่ายอื่นๆที่ประกาศออกมาแล้วในตอนนี้มีดังต่อไปนี้</p>
<p>
- Electronic Arts [EA] เช้าวันที่ 13 มิถุนายน เวลา 03.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย</p>
<p>
- Bethesda Softworks วันที่ 13 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย</p>
<p>
- Microsoft วันที่ 13 มิถุนายน เวลา 23.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย</p>


<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :