Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Epic Games Launcher เก็บข้อมูลประวัติการเล่นและรายชื่อเพื่อนใน Steam ของผู้ใช้งานด้วย

<<
<
1
Reply
Vote
# Fri 15 Mar 2019 : 2:05PM

Amail
member

Since 8/10/2007
(563 post)
ชาวเกมพบว่า Epic Games Launcher มีการเก็บข้อมูลประวัติการเล่นและรายชื่อเพื่อนใน Steam ของผู้ใช้งานด้วย
.
เรื่องนี้เปิดเผยขึ้นในเว็บไซต์ Metacouncil (ซึ่งภายหลังได้ถูกนำมาโพสต่อใน Reddit และ ResetEra) ซึ่งผู้ใช้งานนาม Madjoki พบว่าตัว Epic Games Launcher นั้น พยายามค้นหาข้อมูลการลงเกมใน Steam ของผู้ใช้งานในเครื่องเดียวกัน และดำเนินการเก็บข้อมูลจาก Steam Cloud ของผู้ใช้งานนั้น ซึ่งรวมถึงเซฟเกมของคุณด้วย ( Steam Cloud จะถูกเก็บบันทึกไว้ใน userdata[account id] )
.
ซึ่งตัว Epic Games Launcher ได้ทำการคัดลอกสำเนา configlocalconfig.vdf ขึ้นมาอีกชุดแล้วเข้ารหัสเอาไว้ ในไฟล์นั้นจะบรรจุ รายการเพื่อนบน Steam ของคุณ, ประวัติการตั้งชื่อ ที่ทาง Madjoki ชี้ว่า ดูเหมือนว่า การเก็บเพื่อนจาก Steam ของ Epic Games Store อาจจะเอาไว้สำหรับใช้เพื่อระบบ Friend Suggestion แต่เขาไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นั้นๆ และตัว Epic Games Launcher ทำการเก็บข้อมูลมากกว่านั้น

[Link]

ลิงค์ต้นทางจากเมืองนอก
[Link]

ที่มาจากเพจเกมถูกบอกด้วย V.2


# Fri 15 Mar 2019 : 2:34PM

Puggy333
member

Since 2017-02-06 14:56:24
(488 post)
อื็อหือ ไม่ธรรมดา Launcher War ได้เริ่มขึ้นแว้ววว

# Sat 16 Mar 2019 : 9:43PM

orangearmy
member

Since 12/2/2008
(4280 post)
ล่าสุดคือติดตั้งไว้นานแล้ว พอวันนี้เปิด app run in background ปรากฏว่ามันทำงานอยู่วะครับ
ทั้งๆ ที่ไม่ได้ให้ run when computer start ไว้แท้ๆ

ีืuninstall สิครับงี้ บุยๆ

<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :