Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Mulan, Black Widow, Wonder Woman 1984 ได้กำหนดวันฉายใหม่แล้ว

<<
<
1
Reply
Vote
# Thu 9 Apr 2020 : 10:17PM

benz_butz
member

Since 8/2/2007
(1200 post)
Mulan เข้าฉาย 23 กรกฎาคมนี้

Black Widow เข้าฉาย 29 ตุลาคมนี้

Wonder Woman 1984 เข้าฉาย 14 สิงหาคมนี้


ถ้าสถานการณ์ โคโรนาไวรัส คลี่คลายก็ไม่น่าจะเลื่อนฉายแล้วละ# Fri 10 Apr 2020 : 2:27PM

Gg™
member

Since 25/11/2006
(10434 post)
รอ Mulan อย่างใจจดจ่อเลยครับ

<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :