Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
jumpmanx99
message
สมัคร : 10/8/2009
จำนวนโพส : 4279
ถูกไลค์ : - ครั้ง
psn-id: jumpmanx99

ลูกกระจ๊อกฝ่ายค้าน ณ กระทู้การเมือง, ขอให้รัฐบาลแสดงผลงานให้เต็มที่ และทำเลวไม่สำเร็จนะจ๊ะ

บทเริ่มต้นของสภาโจ๊ก


side story สภาโจ๊ก


วิธีตอบแบบชาวแดง ๖ รูปแบบ