Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
หรือ Uncharted ฉบับ��าพยนตร์ เราจะได้เห็นเรื่องราวของนาธานสมัยวัยรุ่น?

Reply
Vote
# Tue 28 Nov 2017 : 9:35PM

Uncle mui
member

Since 11/3/2006
(3994 post)
นอกจากทอม ฮอลแลนด์ แล้วยังมี Bryan Cranston มาเล่นด้วยครับ บทอะไรยังไม่ประกาศแต่ข่าวส่วนใหญ่ว่าเล่นเป็นซัลลี่

Reply
Vote
1 online users
Logged In :