Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิว Famitsu ฉบับ 1533 (God of War)

Reply
Vote
# Wed 18 Apr 2018 : 9:13PM

Sae Sin
member

Since 2015-07-05 15:46:29
(107 post)
ไม่น่าเชื่อถือแล้วละ เรื่องคะแนนเนี่ย

มันพังตั้งแต่โจโจ้แล้วละ

ผมชอบคะแนนฝั่งตะวันตก มากกว่าละ

Reply
Vote
1 online users
Logged In :