Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิว Famitsu ฉบับ 1533 (God of War)

Reply
Vote
# Wed 18 Apr 2018 : 9:21PM

ukaka
member

Since 18/10/2005
(1682 post)
หัก1คะแนนเพราะภาพและเนื้อหาไม่ถูกจริตชาวญี่ปุ่น

Reply
Vote
2 online users
Logged In :