Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิว Famitsu ประจำฉบับที่ 1558 (Soulcalibur VI)

Reply
Vote
# Wed 10 Oct 2018 : 10:17AM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23097 post)


Crystar (PS4) – 8/8/7/7 [30/40]
FIFA 19 (PS4, Xbox One, Switch) – 9/9/9/9 [36/40]
Soulcalibur VI (PS4, Xbox One) – 8/8/9/8 [33/40]

ที่มา [Link]

Reply
Vote
2 online users
Logged In :