Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
[OT] The Legend of Heroes Kuro no kiseki

Reply
Vote
# Fri 1 Oct 2021 : 11:33PM

shinjikaoru
member

Since 2013-06-09 15:50:13
(1743 post)
เล่นจบบท 1 แล้วเรื่องน่าตกใจตั้งแต่เล่นมาจนถึงตอนนี้


Reply
Vote
2 online users
Logged In :