Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิว Famitsu ประจำฉบับที่ 1756 (Xenoblade Chronicles 3)

Reply
Vote
# Wed 27 Jul 2022 : 3:20PM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23159 post)


Anonymous;Code (PS4, Switch) – 9/9/8/9 [35/40]
Gesshizu: Minna de Chokomaka Muradukuri (Switch) – 7/7/7/8 [29/40]
Xenoblade Chronicles 3 (Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

ที่มา [Link]
[Edited 1 times Marnburapa - Last Edit 2022-07-27 15:21:22]

Reply
Vote
1 online users
Logged In :