Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Switch ยอดขายรวมทะลุ 111.08 ล้านเครื่อง ส่วนเกม Switch Sports ทะลุ 4.84 ล้าน

Reply
Vote
# Thu 4 Aug 2022 : 10:14AM

Quartraz
member

Since 2014-03-29 20:38:08
(3975 post)
switch จบปีนี้คงตามแค่ ps2, nds

ส่วน install base ตอนนี้ของ switch น่าจะตกที่ 55 - 85 ล้านมั๊ง

แปลว่าเกมสํไหนขายเกิน 18 ล้านได้นี่ น่าจะเรียกว่าสำเร็จล้นหลาม

Reply
Vote
1 online users
Logged In :