Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
รายงานล่าสุดเผยสาเหตุการเสียชีวิต อ.คาซุกิ ทากาฮาชิ เจ้าของผลงาน Yu-Gi-Oh! ยูกิโอ

Reply
Vote
# Fri 14 Oct 2022 : 6:12PM

Yeah!
member

Since 27/10/2005
(278 post)
น่ายกย่องมากๆครับ ในสถานการณ์ที่อันตรายแบบนั้น ยังคิดช่วยเหลือคนอื่นได้ จิตใจต้องมีความกล้าขนาดไหนกัน นับถือจริงๆครับ

Reply
Vote
1 online users
Logged In :