Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Blue Reflection Sun ประกาศเปิด Close Beta แล้วจ้ะ

Reply
Vote
# Tue 8 Nov 2022 : 4:48PM

Bamee
member

Since 15/2/2009
(8284 post)


Kirara Kuno

Cv: yuko ono

ฟุชิกิจัง สาวน้อยที่มีพลังประหลาด สามารถได้ยินเสียงของเทพเจ้ากะเผ่าอมนุษย์ได้ แต่เธอจะเก็บซ่อนพลังวิเศษนี้ไว้ไม่ให้ใครรู้

และเธอจะชอบช่วยคนอื่นด้วยพลังของตัวเธอเองมากกว่า

Reply
Vote
1 online users
Logged In :