Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิว Famitsu ฉบับที่ 1703

<<
<
1
Reply
Vote
# Tue 20 Jul 2021 : 1:14PM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23809 post)
Shin Hayarigami 3 (PS4, Switch) – 8/7/8/8 [31/40]
Susanoh: Japanese Mythology RPG (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

เงียบเหงาเหลือเกิน...

ที่มา [Link]


<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :