Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ร่างทรง (The Medium) ตัวอย่างและวันฉายในไทย

<<
<
1
Reply
Vote
# Tue 5 Oct 2021 : 11:36AM

Muerte
member

Since 14/6/2008
(14253 post)


เข้าฉายวันที่ 28 ตุลาคมนี้

กำกับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล
เนื้อเรื่อง นา ฮง-จิน, ชเว ชา-ฮวอน
อำนวยการสร้าง นา ฮง-จิน, บรรจง ปิสัญธนะกูล
[Edited 1 times Muerte - Last Edit 2021-10-12 21:42:22]


# Tue 5 Oct 2021 : 1:57PM

banktoom
staff
เมานมตาลุงหัวหงอก
Since 2012-06-11 13:05:47
(27565 post)
ตอนแรกเห็นชื่อหนังนึกว่าหนังสร้างจากเกมซะอีก

# Tue 5 Oct 2021 : 9:13PM

Godzeus
member
หม้อดีตีแล้วฟิน
Since 2012-12-04 21:26:30
(4751 post)
ตกลง คนเขียนบท เกาหลี?เอาตามที่คิด นะคือคนมันจิตใจหวั่นไหวเลย โดนสะกดจิต ,สะกดจิตตัวเอง มาเต้นๆแบบนี้แหล่ะ

แต่ถ้ามันจะมีจริง บ้านเรามันประเภท รับขันธ์ เปิด อีโก้ตัวเองอ่อนแอลง ให้เอา วิญญาณ ชั่วร้ายมันครอบครองขันธ์ห้าที่เป็นสมบัติของเรา มากกว่า

ขันธ์ 5 (เบญจขันธ์) เป็นหลักธรรมในศาสนาพุทธที่สอดคล้องกับเรื่องของ “ทุกข์” ตามหลักอริยสัจ 4 โดยหมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมทั้ง 5 ที่ทำให้เกิดเป็นตันตนหรือชีวิตขึ้นมา หรืออาจพูดให้เข้าใจได้ง่ายว่า ส่วนประกอบ 5 อย่างที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นคนและสัตว์ขึ้นมา

ขันธ์ 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ขันธ์ 5 ประกอบด้วยกองรูปธรรม และนามธรรมทั้ง 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 1 รูป และ 4 นาม ดังต่อไปนี้
1. รูปขันธ์ หมายถึง กองรูป ส่วนที่เป็นร่างกาย พฤติกรรม คุณสมบัติต่างๆ ของร่างกาย และส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด
2. เวทนาขันธ์ หมายถึง กองเวทนา ส่วนที่เป็นความรู้สึกทุกข์ สุข ดีใจ พอใจ
3. สัญญาขันธ์ หมายถึง กองสัญญา ส่วนที่เป็นการจำสิ่งที่ได้รับ
4. สังขารขันธ์ หมายถึง กองสังขาร ส่วนที่เป็นการคิดปรุงแต่ง โดยสามารถแยกแยะสิ่งที่รู้สึกหรือจดจำได้
5. วิญญาณขันธ์ หมายถึง กองวิญญาณ หรือ จิต เป็นการรู้แจ้งถึงสิ่งต่างๆ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ


สงสัยมากนะคือ เกิดมาเป็นตัวตนแล้ว ร่างกายเรา สมองเรา มันก็มี ขันธ์ห้า อยู่แล้ว ทำไมต้องไปรับของแปลกปลอม มาซ้อนในตัวเอง มาใช้ร่างตัวเอง แบกรับทุกข์เพิ่มสองเท่าทำไมถ้าจะมีมาประทับร่างขอแบบเจ้าพ่อ สตาร์ แพลตตินั่มนะ
[Edited 9 times Godzeus - Last Edit 2021-10-06 01:47:51]

<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :