Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Kubo-san wa Mob wo Yurusanai จะจบในอีก 3 ตอน
banktoom at 2023-02-09 12:55:55 , Reads (2723), Comments (0) , Source :อ.Nene Yukimori ผู้แต่ง Kubo-san wa Mob wo Yurusanai (Kubo Won't Let Me Be Invisible)ประกาศผ่านทาง ทวิตเตอร์ของตัวเองว่า manga เรื่องนี้จะจบลงในอีก 3 ตอน
อ.เริ่มเขียนลงใน Young Jump magazine ตั้งแต่ ต.ค.2019 ปัจจุบันออกรวมเล่ม 11 เล่ม
อนิเะมผลิตโดย Pine Jam ( Do It Yourself!!) ฉายในฤดูหนาว 2023 จำนวน 12 ตอน แต่เนื่องจาก COVID-19 ทำให้มีปัญหาในการผลิตจึงจะฉายแค่ 6 ตอน แล้วเลื่อนไปก่อน ไปฉายอีกที เม.ย.2023

เครดิต myanimelist

แสดงความคิดเห็น