Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Bloodstained จะรองรับการเล่นร่วมกันระหว่าง PC และ XBone

<<
<
1
Reply
Vote
# Wed 5 Aug 2015 : 12:47AM

b4lmung
staff
ซึเนโอะ club member
Since 11/10/2007
(12550 post)
<p>
Koji Igarashi ได้ประกาศในงานแถลงข่าวของ Microsoft ในงาน Gamescom ว่าเกม  Bloodstained จะรองรับการเล่นร่วมกันระหว่าง PC และ XBone ได้ครับ</p>
<p>
 </p>


<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :