Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
**

กฎเบื้องต้นในการใช้งานเว็บบอร์ด

1. ผู้ใช้งานบอร์ดก็ใช้งานตามมารยาทปกติทั่วไปที่ควรมีของสังคมไทย
2. ผู้ใช้งานบอร์ดจะไม่ใช้งานไปในทางทุจริต อนาจาร ก่อกวน หรือสร้างภาระในงานใช้งานของผู้ใช้งานคนอื่นๆหรือสร้างความสับสน เช่น ปั้มกระทู้ (เตือนก่อน ยกเว้นตั้งใจมาปั้มโฆษณา แบนทันที), ใช้งานหลาย User ในเวลาด้วยกัน (ร่างแยก) หากทราบก็แบนร่างแยกและเตือน หากยังไม่เลิกก็แบนทั้งหมดและตลอดไป, มีภาพอนาจาร (Mod พิจารณาเป็นกรณีๆ) ฯลฯ
3. ไม่ด่าผู้ใช้ด้วยกันอย่างหยาบคาย ถ้าอีกฝ่ายติดใจมาร้องเรียนจะพิจารณาโทษ
4. กระทู้การเมืองเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการถกเถียงความเห็นรุนแรงกว่าปกติ จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป แต่จะไม่ด่ากันอย่างหยาบคายกับผู้ใช้งานด้วยกัน ถือเป็นกฏเหล็ก
5. ผู้ใดพบปัญหาในการใช้งานกรุณา PM พร้อมหลักฐานหรือลิงค์มาให้ Mod ก่อน กรุณาอย่าพึ่งโพสต์เป็นกระทู้ ยกเว้นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆ
6. การพิจารณาโทษ กรอบระยะเวลา หรือดำเนินการใดๆ เป็นอำนาจสิทธิขาดของ Mod คำตัดสินถือเป็นที่สุด แต่ Mod จะรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบ
New
Latest Post
1
145
Sage
Mon 27 May 9:57PM
1
160
banktoom
Mon 27 May 1:06PM

banktoom :
Mon 27 May 12:49PM
0
142
banktoom
Mon 27 May 12:49PM
67
13K
Doom_1993
Fri 24 May 1:40PM
0
328
banktoom
Fri 24 May 12:34PM
0
621
banktoom
Fri 17 May 12:15PM

banktoom :
Wed 15 May 12:50PM
3
578
maniastyle
Wed 15 May 10:20PM
1
590
pitak
Tue 14 May 10:45PM
0
374
banktoom
Tue 14 May 12:53PM
5
1K
maniastyle
Sun 12 May 1:57PM
0
577
banktoom
Thu 9 May 12:43PM

Burm :
Tue 7 May 7:14PM
1
676
banktoom
Wed 8 May 8:44AM
0
444
banktoom
Tue 7 May 12:52PM

banktoom :
Tue 7 May 12:50PM
0
320
banktoom
Tue 7 May 12:50PM

banktoom :
Fri 3 May 12:59PM
0
517
banktoom
Fri 3 May 12:59PM
1
1K
banktoom
Mon 22 Apr 12:51PM
0
1K
banktoom
Mon 22 Apr 12:40PM

banktoom :
Mon 22 Apr 12:37PM
1 online
0
833
banktoom
Mon 22 Apr 12:37PM

Burm :
Sun 21 Apr 12:36AM
1
1K
Muerte
Mon 22 Apr 11:33AM
1
1K
Burm
Fri 19 Apr 12:49PM
<<
<
1
2
3
4
5
>
>>


29 online users
Logged In :