Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิวนิตยสาร Famitsu ฉบับที่ 1735 (Triangle Strategy)

Reply
Vote
# Wed 2 Mar 2022 : 1:25PM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23844 post)
ELEX II (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/7/7/7 [29/40]
Sifu (PS5, PS4) – 9/9/9/8 [35/40]
Sol Cresta (PS4, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]
Triangle Strategy (Switch) – 8/9/9/9 [35/40]

ที่มา [Link]

Reply
Vote
1 online users
Logged In :