Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
PV แรก Vinland Saga Season 2

Reply
Vote
# Thu 9 Jun 2022 : 8:24AM

banktoom
staff
เมานมตาลุงหัวหงอก
Since 2012-06-11 13:05:47
(27274 post)
อนิเมะเปลี่ยนสตูดิโอจาก SS แรกที่ WIT Studio ทำเป็น MAPPA อนิเมะกำหนดฉายมกราคม 2023

เครดิต crunchyroll

Reply
Vote
1 online users
Logged In :