Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
รายงานล่าสุดเผยสาเหตุการเสียชีวิต อ.คาซุกิ ทากาฮาชิ เจ้าของผลงาน Yu-Gi-Oh! ยูกิโอ

Reply
Vote
# Thu 13 Oct 2022 : 10:47AM

banktoom
staff
เมานมตาลุงหัวหงอก
Since 2012-06-11 13:05:47
(26780 post)
อ.น่ายกย่องจริงๆครับ
ผมมีความคิดว่าคนญี่ปุ่นมีคุณภาพเพราะเค้าถูกปลูกฝังผ่านสื่อมังงะ อนิเมะที่พระเอกจะนิสัยยังไงก็แล้วแต่ แต่ก็เป็นคนดีมีคุณธรรม ช่วยเหลือคนอื่น

Reply
Vote
1 online users
Logged In :