Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
รายงานล่าสุดเผยสาเหตุการเสียชีวิต อ.คาซุกิ ทากาฮาชิ เจ้าของผลงาน Yu-Gi-Oh! ยูกิโอ

Reply
Vote
# Thu 13 Oct 2022 : 10:55AM

_FallOutBoy_
member

Since 2015-03-19 12:11:38
(44 post)
เสียชีวิตเพราะช่วยคนอื่นน่ายกย่องมากๆ

Reply
Vote
1 online users
Logged In :