Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Shenmue III เลื่อนเป็น 19 พ.ย.
Marnburapa at 2019-06-05 10:02:06 , Reads (11086), Comments (4) , Source :

Deep Silver และ Ys Net ประกาศเลื่อนวางจำหน่าย Shenmue III สำหรับ PlayStation 4 และ PC จากกำหนดเดิม 27 ส.ค. เป็นวันที่ 19 พ.ย. ของปีนี้แทน



ที่มา [Link]

แสดงความคิดเห็น
เอาให้เต็มที่ไปเลย
ตามรุ่นพี่ไปนะน้องนะ

เอาที่สบายใจ

ดีนะจองเป็น PC ไว้
ถ้าเลื่อนไปจนเลยอายุ PS4 ก็ยังไม่เซ็ง
มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องเลื่อนอีกรอบแน่นอน