Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
เครื่อง PS Vita ยุติการผลิตเพื่อวางจำหน่ายในญี่ปุ่นแล้ว

Reply
Vote
# Sat 2 Mar 2019 : 7:20AM

sanpechuda
member

Since 23/9/2010
(536 post)
แบ่งตลาดแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยรึ โซนีเอาตลาดคอนโซลไปนินจะไม่ยุ่ง ส่วนนินขอตลาดพกพาโซนีก็ถอยไปซะ

Reply
Vote
1 online users
Logged In :