Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ประกาศรางวัลชนะเลิศ Famitsu Awards 2018

Reply
Vote
# Mon 8 Apr 2019 : 1:26PM

coolman
member

Since 8/6/2005
(3604 post)
ปะป๋าซากุไร สมควรกับรางวัลนี้ด้วยประการทั้งปวง

ตอนทำำ Smash Ultimate ก็ทำจนป่วยแต่ก็ทำต่อไปจนเข็นเกมสุดเมพออกมาได้

Reply
Vote
1 online users
Logged In :