Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ให้ความหวัง ? Konami จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Silent Hill ใน Cannada

Reply
Vote
# Thu 15 Aug 2019 : 11:28AM

Incomplete Nafe
member

Since 2016-07-27 18:07:16
(3039 post)


มีรายงานออกมาว่าทางค่ายโคนามวย Konami ได้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของซีรีย์ Silent Hill ในประเทศ Cannada ซึ่งจะอยู่ในหมวดภาพออนไลน์และเกมแต่อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นเพียงแค่การต่ออายุเครื่องหมายการค้าออกไปก็ได้เพราะจากการเปิดเผยของสื่อเครื่องหมายการค้าชื่อ Silent Hill ในประเทศ Cannada จะหมดอายุลงในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ทําให้เราคิดได้ว่ามันอาจเป็นเพียงแค่การต่ออายุเครื่องหมายการค้าออกไปนั่นเอง แน่นอนว่าถ้าเรามองอิกมุมนึงมันอาจจะเป็นการกลับมาของซีรีย์ Silent Hill อิกครั้งก็ได้เพราะซีรีย์นีั้เพิ่งจะครบรอบ 20 ปีไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะถึงเวลาที่จะกลับมาแล้วก็ได้ !
[Edited 2 times Incomplete Nafe - Last Edit 2019-08-15 11:32:36]

Reply
Vote
1 online users
Logged In :