Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
ยังคงพัฒนาอยู่ ? Yoshinori Ono พูดถึงเกมส์ Deep Down จากบทสัมภาษณ์ของทาง Eurogamer

Reply
Vote
# Thu 7 Nov 2019 : 12:30AM

ผู้ชมโทรทัศน์
member

Since 2014-11-04 11:54:10
(1570 post)
กลัวว่ามันจะออกเหมือนมา SF5 ยังไงไม่รู้แฮะจะไหวปะเนี้ย

Reply
Vote
1 online users
Logged In :