Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
กระทู้ 'การเมือง/ความมั่นคง/เศรษฐกิจ' ระหว่างประเทศ

Reply
Vote
# Mon 11 Nov 2019 : 9:59PM

Pompoko
member
peekapoo
Since 15/2/2009
(14541 post)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=faO3o0T84Qs&feature=emb_title[/youtube]
ยิ่งกว่าบ้านเราอีก พี่สีนี้ยืนยิ้มรอเลย

Reply
Vote
8 online users
Logged In :