Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Trailer สุดท้ายของ Death Stranding Director's Cut

Reply
Vote
# Sun 12 Sep 2021 : 5:53PM

Ps4Pro
member

Since 2017-05-28 05:54:50
(281 post)
เล่นไปได้ 60%ล่ะเก็บของไปไกลพอสมควรยังไม่จบดองไว้จนตอนนี้มี Dircetor‘s cut ออกมาใหม่ ท้อไม่อยากเริ่มเล่นใหม่อีกรอบคงขอไปเล่นให้จบเวอร์ชั่นเดิมพอล่ะ

Reply
Vote
2 online users
Logged In :